วันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ นางสาว ชลธิชา ประโพธิ์ชะนัง
ชื่อเล่น กิว เกิดวัน/เดือน/ปี 24/11/44
สถานที่ศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2
กำลังศึกษาิยู่ ปวช.3/1 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางสาว ชลธิชา ประโพธิ์ชะนัง ชื่อเล่น กิว เกิดวัน/เดือน/ปี 24/11/44 สถานที่ศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2...